facebook
  • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Thi Đỗ B1 Sau 5 Tháng

Ngọc Dũng là học viên tại CMMB Việt Nam. Chỉ sau 5 tháng học từ chưa biết gì bạn đã chinh phục cả 4 kỹ năng B1 trong lần thi đầu tiên. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn nhé.