facebook

Danh Mục Dự Án

Dự án

Hiển thị

15:34 - 15/12/2017

Hợp Tác Với Đức

Tên dự án: Hướng nghiệp và tư vấn đào tạo nghề tại CHLB Đức - đang tuyển sinh khóa 2018-2019

15:30 - 15/12/2017

Hợp Tác Với Singapore

Tên Dự án: Phẫu thuật từ thiện cho các bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn - đã hoàn thành giai đoạn 1

15:52 - 15/12/2017

Hợp Tác Với Pháp

Tên Dự Án: Hợp tác Nghiên cứu, Đào tạo, Sản xuất thiết bị điện tử - đã hoàn thành

15:44 - 15/12/2017

Hợp Tác Với Mỹ

Tên Dự Án: Bổ sung dinh dưỡng từ đậu nành cho bữa ăn học đường của trẻ - đã hoàn thành