facebook

Giám Đốc CMMB Việt Nam Thăm Và Làm Việc Với Đối Tác Đào Tạo Nghề Tại Bang Bayern