facebook

Khai giảng lớp điều dưỡng cho các bạn du học nghề điều dưỡng tại Đức

Lớp sơ cấp điều dưỡng người già được tổ chức ngay tại trung tâm CMMB Việt Nam.

Sau khi hoàn thành khóa học các bạn sẽ được cấp chứng phù hợp với việc du học nghề điều dưỡng - Altenpflege Ausbildung - tại Đức.

Việc tổ chức tại trung tâm CMMB Việt Nam giúp các bạn thuận tiện, không phải đi lại vất vả và được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các học viên.