facebook

Tiến sĩ Ánh trao Visa cho một số học viên sang Đức học nghề tháng 9.2018